WynnClub88 Terma & Syarat

Peraturan berikut membentuk perjanjian antara Wynnclub88 dan pelanggannya.

Dengan mendaftar dengan WynnClub88, anda sepenuhnya bersetuju dan menerima peraturan berikut:

 1. Dengan mengakses laman web WynnClub88, dan dengan mendaftar melalui laman web kami untuk menyertai mana-mana permainan dalam talian interaktif (secara kolektif 'Permainan'), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini ('Syarat'). Sila baca dengan teliti dan pastikan bahawa anda hanya mengakses permainan jika anda memahami sepenuhnya kandungannya dan bersetuju untuk diikat oleh mereka.
 2. Pelanggan mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat pertaruhan. WynnClub88 berhak untuk meminta bukti usia dari pelanggan dan menggantung akaun mereka sehingga dokumentasi yang memuaskan diberikan.
 3. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa nama pengguna dan maklumat keselamatan mereka tetap dirahsiakan. Sekiranya pelanggan mengesyaki perkara ini tidak lagi berlaku, mereka harus segera memberitahu kami. Segala urus niaga yang dilakukan di bawah nama pengguna akan menjadi tanggungjawab pelanggan.
 4. Pelanggan tidak boleh membatalkan atau menukar taruhan setelah taruhan diletakkan dan disahkan.
 5. WynnClub88 berhak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana orang atau sekumpulan orang yang bertindak dalam usaha untuk menipu kita. Sekiranya terdapat bukti siri pertaruhan, masing-masing mengandungi pilihan yang sama telah dilakukan oleh atau untuk individu atau sindiket individu yang sama, WynnClub88 berhak untuk membuat pertaruhan tersebut terbatal dan menangguhkan akaun yang berkaitan.
 6. WynnClub88 berhak untuk menghentikan akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami sekiranya pertaruhan telah dilakukan dalam usaha untuk menipu WynnClub88 atau dibuat oleh atau dikontrak oleh mana-mana pembuat taruhan atau sindiket perjudian dalam usaha untuk memaksimumkan pembayaran di Permainan kami. Selanjutnya, kami berhak untuk menahan semua kemenangan, dan juga prinsip, bagi sesiapa yang didapati telah mengambil bahagian dalam kegiatan tersebut.
 7. Untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi untuk melindungi dana anda, kami akan melakukan pemeriksaan keselamatan rawak dan menyimpan rekod transaksi dan pertaruhan. Anda menerima bahawa kami mungkin meminta dokumentasi tambahan untuk mengesahkan anda sebagai pemegang akaun sekiranya berlaku pemeriksaan keselamatan.
 8. Sekiranya ada maklumat akaun peribadi anda atau maklumat kewangan lain yang berkaitan dengan Akaun anda tidak betul, anda mesti memberitahu kami dengan segera, kerana kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan transaksi ditolak oleh institusi kewangan anda. Kami tidak akan menerima sebarang tanggungjawab atau tanggungjawab untuk urus niaga, yang ditolak kerana perincian yang tidak betul di mana anda gagal membuat kami mengetahui tentang perubahan / perincian yang betul.
 9. Bahasa rujukan Terma dan Syarat ini adalah Bahasa Inggeris. Walaupun berhati-hati semasa terjemahan, sekiranya kesulitan memahami klausa Terma dan Syarat ini, hanya versi Bahasa Inggeris yang akan berlaku.
 10. WynnClub88 tidak membenarkan pelanggan individu membuat akaun pendua (lebih daripada satu akaun dalam satu mata wang). Setiap pelanggan yang didapati membuat akaun pendua akan menangguhkan akaun mereka.
 11. Gandakan pendaftaran akaun dengan menggunakan entri maklumat peribadi yang dimanipulasi dengan sengaja (jika dikesan) boleh mengakibatkan penamatan akses akaun permainan yang tidak dapat dipulihkan. WynnClub88 berhak untuk membatalkan semua kemenangan terkumpul yang dikreditkan kepada pengguna. Dan akaun akan dibekukan secara kekal.
 12. Setiap bonus, promosi dan / atau tawaran khas tertakluk pada syarat-syaratnya sendiri. Pemain bersetuju untuk membaca dan memahami syarat yang berlaku untuk setiap bonus yang mereka kumpulkan. WynnClub88 berhak untuk membatalkan sebarang bonus atau tawaran istimewa atau promosi pada bila-bila masa.
 13. Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, WynnClub88 berhak untuk meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumen lain yang sesuai sebagai WynnClub88 mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan perlu. Sekiranya anda tidak mematuhi permintaan keselamatan, WynnClub88 berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.
 14. Terma & Syarat ini adalah sebahagian daripada Terma & Syarat WynnClub88 Umum.
 15. Terma & syarat ini berlaku di atas sebarang komunikasi melalui e-mel, sembang atau telefon.

Terma & Syarat Promosi Umum

 1. Semua tawaran promosi terhad kepada satu orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, dan nombor akaun pembayaran yang sama, komputer bersama (mis. Sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja) dan IP bersama.
 2. Sebilangan besar promosi kami dilengkapi dengan keperluan rollover. Yang bermaksud bahawa ahli akan memenuhi syarat rollover sebelum penarikan dapat dilakukan.
 3. Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan atau seri tidak akan diambil kira atau dikira dalam keperluan penggulingan.
 4. WynnClub88 berhak untuk kehilangan kelayakan bonus, jumlah bonus dan sebarang kemenangan bonus yang berkaitan dengan pelanggan atau sekumpulan pelanggan berikutan corak pertaruhan biasa yang mencurigakan yang boleh mengakibatkan menjana keuntungan yang dijamin dan / atau kelayakan bonus yang dijamin. Kegiatan mencurigakan ini mungkin termasuk, tanpa terbatas pada, corak pertaruhan biasa di seluruh peristiwa / pasaran / pilihan yang serupa yang dapat dikenal pasti dalam satu atau di beberapa akaun.
 5. Menang kes penyalahgunaan bonus, WynnClub88 berhak untuk menolak bonus dan sebarang kemenangan yang berkaitan dengan bonus dari akaun pelanggan.
 6. Tingkah Laku Kesalahan Promosi mungkin merangkumi, tanpa terbatas pada: corak pertaruhan biasa atau mencurigakan di seluruh peristiwa / pasaran / pilihan yang serupa yang dapat dikenal pasti dalam satu atau di beberapa akaun, kekerapan berlebihan atau corak pertaruhan yang sangat luar biasa pada pilihan yang sama dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan corak pertaruhan biasa, dll.
 7. WynnClub88 tidak akan bertanggungjawab sekiranya ahli memberikan maklumat yang tidak lengkap / tidak betul, yang mungkin mengakibatkan kelewatan / kegagalan penghantaran hadiah atau hadiah cabutan bertuah.
 8. WynnClub88 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara kami.
 9. Semua keputusan pengurusan adalah muktamad.